Opća bolnica Zadar objavila je rezultate dva natječaja objavljena 23. i 18. listopada. Zaposlena su dva prvostupnika fizioterapije, Lovro Ćurjurić i Toni Prtenjača, zatim dva prvostupnika radiološke tehnologije, Toni Peša i Tijana Matičević i jedan prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - Paula Brkić.

Također, zaposleno je 14 medicinskih sestara/tehničara i 6 prvostupnica sestrinstva od čega su samo dvije sestre i dvije prvostupnice sestrinstva dobile zaposlenje na određeno, a sve ostale na neodređeno.