Športski centar Višnjik objavio je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju polivalentne dvorane za rukomet i nogomet. Nova građevina naslanjat će se na postojeću, koja ide duž Ulice Domovinskog rata (nasuprot Kauflanda), odnosno sagradit će se na mjestu postojećeg rukometnog igrališta na otvorenom. S postojećim projektom ŠC Višnjik prijavit će se preko Grada Zadra na natječaj za sufinanciranje sportske infrastrukture Ministarstva sporta.

Projekt dvorane napravio je Konus iz Zadra, s procjenom radova od 1,44 milijuna eura bez PDV-a. U opisu projekta navodi se kako će dvorana služiti za treninge i naslanja se na svlačionice već postojeće sportske građevine sa sjeverozapadne strane, na koju je moguće i funkcionalno spajanje. Dvorana se nalazi na dijelu parcele do kojeg je moguć indirektan prilaz sa ulice Domovinskog rata s koje se pristupa pripadajućem parkiralištu, odnosno planiranoj dvorani. Ulaz u planirani objekt dvorane nalazi se na sjevernom pročelju.

Planirana dvorana je pravokutnog tlocrta 25,40 X 45,40 m, visine cca 6 metara do vijenca i to na dvije vode. S obzirom da je dimenzija dvorane u gabaritima iz Plana, u sklopu iste nije moguće rješavati nikakve pomoćne prostorije, te je izgledno spajanje na sadržaje susjednih sportskih građevina. Predviđeni rok za građevinske radove bit će tri mjeseca, odnosno ukupno pet mjeseci za krajnje izvršenje ugovora.

Javno savjetovanja traje do 29. studenog i u tom vremenu zainteresirani subjekti mogu dati primjedbe na prijedlog teksta natječaja, nakon čega će se one razmotriti i raspisati sami natječaj.