Raspisan je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Zemunik. Dosadašnja ravnateljica te državne ustanove, Nataša Petrušić mag. socijalnog rada, ići će u reizbor za još jedan mandat od četiri godine. Ona je na tom mjestu od 2011. i krajem godine joj ističe treći mandat.

U Domu je trenutno 146 korisnika na smještaju u sklopu institucionalne skrbi, a na listi čekanja je još više od 90 zahtjeva. Osim toga, Dom organizirana i izvaninstitucionalnu skrb te pruže usluge pomoći u kući koje koristi oko 60 korisnika. Radi se u prvom redu o uslugama pripreme i dostave obroka, a iako puno kraća, i ovdje postoji lista čekanja na kojoj je 10-ak korisnika.

U tijeku je i organizacija drugog stana koji bi se koristio u programu organiziranog stanovanja osoba s invaliditetom. Naime, u jednom stanu u Zemuniku već je organizirano stanovanje uz povremenu podršku za četiri kosnika. Oni na raspolaganju imaju usluge psihologa, socijalnog radnika i drugih stručnjaka. Oba su stana u vlasništvu Doma zdravlja koji ih je ustupio na korištenje Domu za odrasle osobe.

Ravnateljica je posebno ponosna i na projekt „Mobilni tim Niste sami" sufinanciran europskim sredstvima. Radi se o novoj socijalnoj usluzi mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom, a osobama s mentalnim poteškoćama doprinosi kvaliteti života. Korisnici, kojih bi do kraja godine trebalo biti ukupno 20, najviše traže usluge fizioterapeuta.

Idući projekt koji je u planu je „Usluga osobne asistencije" koja bi u kombinaciji s drugim projektima izvaninstitucionalne skrbi, mogla rasteretiti Dom i omogućiti starijim i bolesnim osobama da ostanu što dulje u svojim obiteljima.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Zemunik uz prethodnu suglasnost resornog ministarstva. Rok za prijave je osam dana od objave u Narodnim novinama 24. studenog.