Skupština Zadarske županije donijela je odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana koji je usvojen ovo proljeće. Morat će se mijenjati i strateška procjenu utjecaja na okoliš u čemu je Zadarska županija bila "pokusni kunić". Plan je radio Zavod za prostorno planiranje koji je morao dugo čekati izrađivače iz Zagreba koji su radili tu stratešku  procjenu za sve planirane zahvate. Kako se ispostavilo kroz javnu raspravu, oni će itekako imati posla oko procjena na nove zahvate koji će biti predloženi za nove izmjene županijskog plana. Oni su povezani s EU zelenom tranzicijom kojom se solarne i druge elektrane  uglavnom planiraju na zadarskom području. Investitori preko Zagreba iskazali su za to veliku želju i namjeru.

Posljednje izmjene napravljene su u veljači ove godine, ali zbog dugotrajnog procesa koji je prethodio tim Izmjenama, one više nisu relevantne. Naime, u razdoblju izrade Izmjena mijenjala se zakonska i podzakonska regulativa te sektorska studijska dokumentacija koja utječe na dokumente prostornog uređenja. navodi se u obrazloženju.

Drugo, brojne primjedbe na javnoj raspravi za Izmjene s početka 2023. nisu uzete u obzir jer je Županija procijenila da bi uvažavanjem primjedbi, kojih je bilo više od 400, morala ponoviti javnu raspravu i mijenjati Stratešku procjenu utjecaja na okoliš čija bi izmjena bila dugotrajna i zahtjevna. Od odluke za izmjene važećeg Plana do posljednjih izmjena trebalo je proći četiri godine.

Kako stoji u novoobjavljenoj odluci, „tijekom izrade prethodnih izmjena i dopuna zaprimljeno je više prijedloga i dodatnih zahtjeva vezano za rekompoziciju, promjenu vrste i kapaciteta zona ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene, planiranje novih područja za razvoj vjetroelektrana, planiranje energetske infrastrukture, pogotovo za potrebe priključenja postrojenja planiranih vjetroelektrana i solarnih elektrana".

Da su potrebe investitora iz područja energetike potaknuli Županiju na nove izmjene potvrdili su nam još u rujnu objašnjavajući da su na samoj javnoj raspravi uočili pritisak investitora s područja energetike gdje će zadarsko područje kao i za nekretninski biznis biti rudnik zlata ulagačima koji uglavnom dolaze preko Zagreba.

U Županiji tek trebaju donijeti odluku o početku novog procesa, nakon čega javnopravna tijela u roku od 30 dana mogu dati svoje zahtjeve. Nema sumnje da će se i na ovaj Plan čekati, premda bi izrada trebala biti u skladu sa zakonskim odredbama planova nove generacije koji stupaju na snagu od 2024. godine.